piatok 3. októbra 2014

|My very short modeling career|

Zdravím vás zlatíčka,
dnešný post bude trošičku iný ako ste zvyknutí, no aj napriek tomu dúfam, že sa vám bude páčiť a že si jeho čítanie užijete. Počas nášho letného dobrodružstva sme spoznali veľa nových a zaujímavých ľudí. S väčšinou z nich sme sa stali dobrými priateľmi, odvážim sa povedať na celý život. Je to úžasný pocit, keď stretnete niekoho a hoci nemáte spoločný jazyk máte si čo povedať, aj keď sa niekedy dorozumievate doslova rukami nohami. Zhovárate sa o svojich životných skúsenostiach, rozoberáte súkromné veci, či dokonca dianie vo svete a to aj napriek tomu, že sa poznáte sotva týždeň. A to je presne to, čo sa stalo nám tento rok v Egypte, kde sme stretli úžasných ľudí z Česka a po ich odchode aj rodinku z Belgicka.  Ale prejdem teda k veci. Ako ihneď vysvitlo, Karel je belgický fotograf, ktorý mi medzi rečou navrhol fotenie a keďže nie som modelka a ani za milión rokov by som si nevedela predstaviť niečo také, moja odpoveď bola jasná. A tak vzniklo vyše 700 fotiek pri západe slnka a to len počas jednej hodiny fotenia. Preto som sa rozhodla, že vám dnes trochu tohto zaujímavého muža a veľmi talentovaného fotografa predstavím v tomto krátkom rozhovore.
Hello everybody,
today´s post will be a bit different, but nevertheless I hope you’ll like it and have a pleasant reading. During our little summer adventure, we met a lot of new and very interesting people. We´re close friends with most of them, dare I say for life. It´s a great feeling, when you know somebody and although you don´t have a common  language and when you have something to say, literally you have to use your hands and feet in some cases. You´re talking about your life experiences, personal stuff and about what is happening in the world and still know each other less than a week. This is exactly what happened to us this year in Egypt, where we met really wonderful people from Czech and after their departure a family from Belgium. Anyway, I go straight to the point. As soon as it turned out that Karel is a Belgian photographer, he offered me a photoshooting. Since I´m not a model and I could never imagine something like this even in million years, my answer was clear. And thus 700 photos at sunset were created during an  hour of photoshooting, . So I decided that I have to introduce you this amazing man and a very talented photographer in this short interview.
I hope you’ll enjoy it!

fotenie
Karel Duyck: “Menej je viac/Less is more
Počula som, že si fotograf. Ako si začal s touto prácou?
So, I heard that you´re a photographer. How did you start with this job?

Študoval som špeciálnu školu fotografie v Belgicku a taktiež som sa učil techniky tlače a grafického dizajnu. Potom som však šiel dvoma odlišnými cestami a po mnohých rokoch som znovuobjavil svoju vášeň pre video a fotografiu.
I studied at a special school for photography in Belgium and I also learned techniques of printing and graphic design. Then I chose two different paths and after many years I re-discovered my old passion for a video and a photography.
Ako dlho sa tejto práci venuješ a ako si s ňou vlastne začal?
How long have you been doing this job and how did you start with it?

Momentálne túto prácu robím už viac ako 10 rokov. Bol som požiadaný, aby som napísal článok pre známy magazín Mac, pretože neverili, že dokážem urobiť profesionálne video so základným softwarom, ktorý je dostupný pre každého.
I´ve been doing this job for about ten years now. I was asked to write an article for a famous Mac Magazine, because they didn´t believed that I can do a professional video with a basic software, which is available for every user.

Portfolio Art
Živíš sa tým alebo je to len koníček?
Do you do this for living or is it just a hobby?

V súčasnosti je to práca na čiastočný úväzok, ale v budúcnosti by som sa tomu chcel začať venovať naplno, pretože to milujem.
Right now it´s a part time job but I definitely want to do this full time in the future, because it´s what I love.
Začal si s profesionálnou technológiou alebo len s amatérskym fotoaparátom?
Did you start with a professional technology or only amateur camera?

Ak chceš byť profík, musíš sa odlišovať od iných a hoci musíš na začiatku investovať do vybavenia, investícia sa ti časom vráti.
If you want to be a pro, you have to be different than the others and you have to invest in to the equipment, but investment will return eventually.
Môžeš mi povedať, aký presný typ fotoaparátu používaš?
Can you tell me, what is the exact type of a camera that you currently use?

Ide o CANON 5D mark 3.
It is the CANON 5D mark 3
Viem, že robíš aj videoklipy. S čím si začal najskôr, s fotografovaním alebo natáčaním videí?
I know that you also do videoclips. Did you start with photography or shooting videos first?

Najprv som začal s videom. Na začiatku som robil všetko sám, bol som tvorca, producent a režisér v jednom. V súčasnosti je na scéne viac profesionálov, preto musím investovať do dobrého ozvučenia a podobne.
I started with video first. At the beginning I did everything by myself, I was a maker, also a producer and director. Currently, more professionals are on the scene, so I have to invest to a good sound system and stuff like that.

Čo máš najradšej na fotografiách a na videách?
What do you like most on the photos and on the videos?

Na videách mám najradšej celkový proces ich výroby, tvorbu videoklipov a na fotkách prácu s modelkami.
On the videos I like most the process of making them, making the videoclips and on the photos I like working with the models.
Prečo tak veľmi zbožňuješ prácu s modelkami? Prečo nefotíš napríklad prírodu?
Why do you like working with models so much? Why not taking  pictures of  nature for example?

Prvým dôvodom je, že som vyrastal so samými sestrami, takže som mal vždy blízko k ženám a druhým dôvodom je, že moja priateľka je make up artistka, takže to je dôvod prečo.
The first reason is that I grew up with my sisters, so I have always had a close connection to women and second one is that my girlfriend is a make up artist, so that´s the reason why.
Využívaš jej schopnosti často?
And do you benefit from her abilities?

Áno, stále viac a viac. Myslím, že make up je veľmi podceňovaný a bez neho nemôžeš spraviť dokonalú fotografiu. Šťastie v ich tvári, keď uzrú svoje fotografie bez fotoshopu, je na nezaplatenie.
Yes, more and more. I think that make up is underestimated and you can´t do a perfect photo without make up. The happiness in their faces, when they see their photos without photoshop is priceless.
Mal si možnosť pracovať s nejakými známymi ľuďmi?
Have you worked with any famous people?

Z najzaujímavejších a najznámejších ľudí som pracoval s Pamelou Anderson, ale tiež s viacerými belgickými hercami a úplne nedávno som fotil Európskych lídrov pri slávnostnej príležitosti 100. výročia začiatku prvej svetovej vojny.
From the most interested and famous people I worked with is Pamela Anderson, but I also worked with a bunch of belgium actors and recently I did photos of the European leaders at the ceremony to mark 100th anniversary of start of World War I.

Portfolio Art

Aké je najlepšie video, aké si kedy urobil a máš na neho najlepšie spomienky?
What is the best video you have ever made and you have the most incredible memories on it?

Mám skvelé spomienky na natáčanie s Pamelou Anderson alebo Milk Ink. Tiež som pomohol s natáčaním pre 17 ročného DJ, ktorý si hovorí Desultory. Chcel byť hviezdou a mal skvelé nápady, takže sme spolu urobili úžasné video k jeho singlu Let´s fly, ktoré odštartovalo jeho kariéru.
I have great memories on a videoshooting with Pamela Anderson or Milk Ink. But I also helped with a shooting for a 17 years old DJ, who called himself a Desultory. He wanted to be a star and he had great ideas, so we made an amazing video together for his single Let´s fly, which started his career.

Predpokladám, že kvôli natáčaniu a foteniu musíš veľa cestovať, však? Aké najzaujímavejšie miesta na svete si navštívil?
So, I suppose that you have to travel a lot because of photo/videoshooting, right? What are the most interesting places in the world you have visited?

Och, je ich veľa, ale veľmi zaujímavá bola Austrália, predovšetkým jej centrálna časť, tiež Sydney, potom Ibiza, Egypt a Amerika.
Oh, there are many, but Australia was very interesting – Central part, also Sydney, then Ibiza, Egypt and USA.

fotenie pri západe slnka


Na záver by som sa rada poďakovala Karlovi a jeho celej rodine za úžasný čas, ktorý sme spolu strávili a bolo mi potešením stretnúť vás všetkých. Taktiež veľká vďaka za úžasné fotografie!

At the end, I would like to thank Karel and his whole family for an incredible time we could spend together and it was a pleasure to meet you all. And also a big thank you for beautiful photos!


A ešte sa chcem špeciálne poďakovať kamarátke Evičke, za pomoc s korektúrami angličtiny. Si poklad!

And I want to especially thank my friend Evička, for her help with corrections of English. You´re a babe!
Majte sa krásne :*
Have a Nice day!


your photo name

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára